خدمات پرداخت لپینگ Lapping

در اتصالات لوله هاي نفت و گاز و سطوح آببند براي جلوگيري از نشت سیال یا گاز، نياز به صافي سطح بالا بين اتصالات مي باشد. تکنولوژی لپينگ به عنوان فرآيند پرداخت نهايي براي ايجاد كيفيت مورد نياز سطوح مورد استفاده قرار مي گردد. هدف نهايي لپینگ شامل پرداخت، تختي و توازی سطوح، دقت ابعادي بالا، صافی سطح بالا، زبری سطح پایین و نهایتاً ظاهر سطح صیقلی و آیینه ای می باشد. از عمده عواملی که تأثیر بسیار زیادی در عملکرد صحیح قطعات دارد صافی سطح مناسب آنها است . در سطوح قطعات سنگ خورده با ماشینهای معمولی باز هم ناهمواریهائی وجود دارد که در موارد خاص (جلوگیری از ایجاد اصطکاک، آببندی مکانیکی و …) باید آنها را نیز بر طرف کرد. چنانچه این ناهمواریهای ظریف بر روی سطوح لغزشی قطعات ساخته شده وجود داشته باشند، می تواند تولید اصطکاک کند یا باعث عدم آببندی شود. نقاط بلند این سطوح بتدریج سائیده شده و در نتیجه ذرات ریز جدا شده ، از چنین قطعاتی با روان کننده ها، مخلوط ساینده های را بوجود خواهند آورد. در اثر وجود خطر سائیدگی، احتمال فرسایش قطعات زیادتر خواهد شد و حالتی بوجود خواهد آمد که قطعات لقی های غیر مجاز پیدا می کنند. با توجه به ملاحظات فنی مربوط به عملکرد قطعه در مجموعه باید یکی از روشها (رسیدن به صافی سطح مطلوب) انتخاب شود. همچنین باید در نظر داشت روش منتخب مقرون به صرفه باشد . لپینگ عبارت است از یک فرآیند سایشی ، توسط ذرات ساینده در لایه ای از سیال که بین ابزار لپینگ و قطعه کار قرار می گیرد.

صفحه کامپوزیتی دستگاه لپینگ
صفحه کامپوزیتی دستگاه لپینگ

با توجه به اینکه لپینگ جزء عملیاتهای پایانی بوده و در حقیقت آخرین عملیات براده برداری محسوب می شود بسیار مهم است که انجام این پروسه با دقت هر چه بیشتر صورت پذیرد، زیرا عدم دقت و نداشتن مهارت کافی در انجام این عملیات میتواند باعث خرابی و اسقاط محصول یا قطعه ای شود که قبلاً فرآیندهای مختلف و متعددی روی آن صورت گرفته است و نهایتاً موجب افزایش هزینه های سرمایه ای و زمانی و در بسیاری موارد اختلال در امر تولید گردد. بنابراین لپینگ را می توان جزء حساسترین عملیات هایی دانست که دقت در انجام کار، مهارت اپراتور و انتخاب ابزار مناسب و … نقش بسیار مؤثری را در انجام صحیح فرآیند ایفا می کند. در کل کیفیتی که می تواند با لپینگ به دست آید به راحتی و به صورت اقتصادی با فرآیندهای دیگر به دست نمی آید. لپینگ یک عملیات سایشی با سرعت ، فشار و دمای پایین است که یکی از نتایج ذیل را در بر دارد:
1- رسیدن به دقت فوق العاده
2- اصلاح نقایص سطحی خیلی کوچک در قطعه
3- بهبود پرداخت سطح
4- ایجاد تلرانس خیلی بسته در سطوح مزدوج

دستگاه لپینگ
دستگاه لپینگ

کاربردها

مواردی از کاربردهای فناوری لپینگ قطعات جهت آببندی:

• Pneumatic valves
• Gearboxes
• First flat reference surface
• Hydraulic valves
• Gears and rotary pumps
• Sealing surfaces
• Compressors
• Steel molds
• Printing machinery
• Automotive engine blocks
• Automotive cylinder heads
• Heat sinks
• Gate & Seat
• Mechanical Seals
• Suction Valves

قابلیت لپینگ قطعات با جنس مواد مختلف نظیر:

• Aluminum
• Hardened steel
• Stainless steel
• Tungsten Carbides
• Brass
• Hard coated Aluminum
• Magnesium
• Molybdenum
• Sapphire
• Carbon
• Silicon
• Glass
• Phenolic
• Teflon
• Zinc
• Ceramic
• Lead
• Titanium
• Plastic
• Silver
• Gold
• platinum
• And…

در حال حاضر عملیات لپینگ، قطعات با صافی سطح (Flatness) بالا، زبری سطح (Roughness) پایین، توازی و دقت ابعادی در حد یک میکرون توسط دستگاه تمام اتوماتک Lamplan با سنگ کامپوزیت به قطر 1200 میلیمتر توسط این شرکت انجام می گیرد.

توانایی های شرکت در زمینه پرداخت نهایی لپینگ:

• انجام خدمات لپینگ، سوپرفینیشینگ و پولیشینگ انواع قطعات شامل:

  1. گیت (Gate) و سیت (Seat) شیرهای سرچاهی تا سایز10 اینچ
  2. مکانیکال سیل (Mechanical Seal)
  3. دیسک و رینگ آببند (Seal Ring)
  4. اجزای آببند شیرها و پمپ ها و …

• ساخت و بازسازی انواع قطعات آببندی نظیر سیل رینگ و مکانیکال سیل
• قابلیت دستیابی به صافی سطح (Flatness) قطعات در رنج 1 تا 2 باند نوری (Helium Light Band)
• قابلیت دستیابی به زبری سطح (Roughness) قطعات تا زیر mµ 05/0
• قابلیت پرداخت (لپینگ و پولیش) قطعات تا قطر mm 550

لپینگ قطعات سیت و گیت شیر سرچاهی
لپینگ قطعات سیت و گیت شیر سرچاهی
لامپ مونوکروماتیک جهت کنترل صافی سطح قطعات لپ شده
لامپ مونوکروماتیک جهت کنترل صافی سطح قطعات لپ شده
کنترل صافی سطح دستگاه بوسیله خطکش
کنترل صافی سطح دستگاه بوسیله خطکش
سیت و گیت لپ شده
سیت و گیت لپ شده
سطح آیینه ای گیت لپ شده
سطح آیینه ای گیت لپ شده
پایه های سرامیکی رینگ دستگاه لپینگ
پایه های سرامیکی رینگ دستگاه لپینگ