حفاری

فعالیت های حفاری شامل محیط های پیچیده است که نیاز به پوشش هایی با خواص بسیار بالا دارد. خوردگی شدید و محیط های ساینده به همراه عوامل مکانیکی و حرارتی در این فرایندها وجود دارد. محدوده این محیط ها از شرایط متوسط تا شرایط شدید و بسیار سخت متغیر است. بسیاری از پوشش های موجود محدودیت های جدی دارند و برای کاربرد در صنایع حفاری مناسب نیستند. پوشش ها خواص مکانیکی قطعه مانند سختی، استحکام و چقرمگی را بهبود می بخشند.

چهار مشکل عمده در صنایع حفاری عبارتند از پدیده خوردگی، فرسایش و سایش که با انتخاب پوشش مناسب می توان مقاومت در برابر این پدیده ها را افزایش داد.

برخی قطعات جهت تعمیر و بازسازی در این حوزه به روش پاشش حرارتی:

روتور (Roror)

یکی از قطعات بسیار مهم در صنعت حفاری Mud rotor است. روش پاشش حرارتی HVOF روشی بسیار کارآمد جهت بازسازی و افزایش مقاومت به سایش سطح این قطعه می باشد.

استابیلایزر (Stabilizer)

در صنعت حفاری حفاری، پایدارکننده وظیفه متمرکز کردن مته حفاری و هدایت آن به سمت هدف را به عهده دارد. به منظور افزایش مقاومت به سایش این قطعه، پوشش های فوق سخت کاربیدی با استفاده از روش کلدینگ روی آن روکش‌کاری می‌شوند.

ریمر (Reamer)

از این قطعه برای بزرگ‌کردن قسمت‌هایی از چاه نفت در حال حفاری استفاده می‌شود که می‌تواند به صورت غلتک‌های پیش‌ساخته یا ثابت باشند. معمولا پوشش‌های مقاوم به سایش در لبه‌ها و بدنه ابزار با استفاده از روش جوشکاری اعمال می‌شوند.

ماندرل

پوشش‌دهی شافت ماندرل مجموعه جار مته حفاری جهت افزایش مقاومت به خوردگی و سایش

مته های حفاری نظیر Opener Hole و Rock drill bit

از مته‌ها برای حفاری چاه نفت استفاده می‌شود. حفاظت از تیغچه‌ها و بدنه با اعمال پوشش‌های مقاوم به سایش به روش جوشکاری امکان‌پذیر است.