سیم و کابل

حرکت سیم و مفتول فلزی روی غلطک های صنایع فولاد و کشش سیم می تواند منجر به سایش خراشان سطح غلطک شده که در نهایت تاثیر مخربی روی کیفیت مفتول و سیم تولیدی خواهد داشت. به منظور افزایش عملکرد و مقاومت به سایش سطح غلطک، پوشش های فوق سخت سرامیکی نظیر اکسید کروم و تنگستن کارباید به روش های پاشش حرارتی روی سطح اعمال می شود.

قطعات هدف صنایع سیم و کابل:

Rollic

Rings and cones

Dancer pulleys

Wire guides

Snub pulleys

Drawing blocks