پالایشگاهی

کارکرد قطعات مختلف صنعتی در محیط های با خورندگی، سایش و فرسایش بالا در صنایع پالایشگاهی، نیاز به محافظت و اعمال پوشش های مقاوم به خوردگی و سایش را در این صنعت به شدت بالا برده است.

برخی قطعات جهت تعمیر و بازسازی در این حوزه به روش پاشش حرارتی:

پیستون راد (Piston Rod)

یکی از قطعات بسیار مهم در صنایع پالایشگاهی است که در موتورهای بخار و کمپرسورها استفاده می شود و عمدتاًٌ به علت خوردگی و سایش بالا حین کارکرد، نیاز به اعمال پوشش های محافظ نظیر تنگستن کارباید دارند.

ترموول (Thermowell)

ترموول غلافی است که ظیفه حفظ و نگهداری سنسور اندازه‌گیری دما (ترمومتر) را در دستگاه های ترموکوپل دارد. جهت بهبود مقاومت به سایش غلاف ترموول، سطح جانبی آنها عموماٌ با اعمال پوشش های استلایت، کولمونوی یا تنگستن کارباید محافظت می گردد.

 

رینگ (Wear Rings)

از این قطعه در محیط‌های سایشی با پوشش های کروم کاربید پاشش حرارتی می‌شوند.