تحقیق و توسعه

تعریف و تدوین مأموریت، اهداف، ساختار و فرایندهای تحقیق و توسعه در شرکت پایاسیلتک

مأموریت این واحد، ایجاد بستری مناسب برای تبیین، برنامه‌ریزی، هماهنگی، اجرا و كنترل فعالیت‌های تحقیقاتی در جهت ارائه راهکار علمی برای حل مسائل حوزه مهندسی سطح است. این واحد تلاش می‌کند با ایجاد هسته‌ مناسب و بهره‌گیری از نیروهای انسانی متخصص، مبانی علمی روز، همکاری با مراکز دانشگاهی و تحقیقاتی داخلی و خارجی و دانش موجود در کلیه واحدها، با رویكرد مدیریت دانش، پویایی این گروه را تسهیل نماید.