مشتریان

تعدادی از کارفرمایان شرکت پایاسیلتک اسپادانا

 • شرکت فناوری تجهیزات سرچاهی (وتکو)
 • شرکت بهره برداری نفت و گاز شرق
 • شرکت ملی حفاری ایران
 • شرکت بهسازان جنوب
 • شرکت صنایع حدید
 • شرکت پلی اکریل اصفهان
 • شرکت ماشین سازی اراک
 • شرکت پتروشیمی شیراز
 • شرکت پتروشیمی غدیر
 • شرکت پتروشیمی پردیس
 • شرکت پتروشیمی زاگرس
 • شرکت پتروشیمی لاله
 • شرکت توربین سازی مپنا (توگا)
 • شرکت خمیر و کاغذ اترک
 • شرکت فولاد آذین جهرم
 • شرکت طاپویش کیش
 • شرکت توربین های صنعتی خاورمیانه
 • شرکت نفیس نخ
 • شرکت ظریف مصور
 • شرکت پرتو صنعت پاژ
 • شرکت ديار شرق
 • شرکت پمپاژ کرمانشاه
 • شرکت کمپرسور سازی بارون
 • شرکت ذغال های صنعتی ايران
 • شرکت حفاری شمال
 • شرکت منطقه دو عملیات انتقال گاز

مجموعه هایی که شرکت پایاسیلتک در لیست تامین کنندگان (vendor) آنها قرار دارد:

 • شرکت صنایع حدید
 • شرکت پلی اکریل اصفهان
 • شرکت ذوب آهن اصفهان
 • شرکت ماشین سازی اراک
 • شرکت توربین سازی مپنا (توگا)
 • شرکت پتروشیمی خراسان
 • شرکت بهره برداری نفت و گاز شرق
 • شرکت ملی حفاری ایران
 • شرکت طاپویش کیش

 

مجوزهای اخذ شده شرکت:

ردیف موضوع سازمان/ موسسه
1 مجوز واحد فناوری شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان
2 پروانه پژوهش وزارت صنعت معدن تجارت
3 پروانه فنی مهندسی وزارت صنعت معدن تجارت
4 پروانه صلاحیت همکاری مرکز راهبری سامانه مدیریت سمتا
5 گواهی تحقیق و توسعه وزارت صنعت معدن تجارت
6 عضویت در وندورلیست وزارت نفت (سامانه تامین کالای وزارت نفت) شرکت فاوا نفت
7 کارت بازرگانی اتاق بازرگانی ایران
8 مجوز دانش بنیان کارگروه ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت‌ها و موسسات دانش بنیان
9 گواهینامه ISO 9001:2015 OxfordCert Universal