نساجی

عملکرد ماشین‌‌آلات پیشرفته نساجی به میزان زیادی به سطح تماس الیاف و مقاومت به سایش و پارگی نخ بستگی دارد تا جائیکه سطح تمام‌شده قطعات مورد استفاده روی کیفیت محصول تولیدی، تاثیر مستقیمی خواهند داشت. از این رو مهندسی سطح در صنعت نساجی از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. پوشش‌های اعمالی روی قطعات این صنعت باید دارای ویژگی‌های زیر باشد:

1- کیفیت نخ تولیدی در طول کارکرد آن قطعه بدون تغییر باقی بماند.

2- با افزایش مقاومت به سایش سرعت تولید افزایش پیدا کند.

3- سطح قطعات تولیدی در صورت مخدوش شدن قابل تعمیر باشد.

4- عدم انتقال الکتریسته ساکن می باشد.

پوشش هایی با خواص فوق از نوع سرامیکی توسط فرآیند پاشش پلاسمایی در شرکت پایاسیلتک روی قطعات صنایع نساجی اعمال می شوند.

قطعات هدف صنایع نساجی:

Godet Rolls

Grooved Roll

Thread guide