نفت و گاز

فعالیت های صنایع نفت و گاز شامل محیط های پیچیده است که نیاز به پوشش هایی با خواص بسیار بالا دارد. خوردگی شدید و محیط های ساینده به همراه عوامل مکانیکی و حرارتی در این فرایندها وجود دارد. محدوده این محیط ها از شرایط متوسط تا شرایط شدید و بسیار سخت متغیر است. بسیاری از پوشش های موجود محدودیت های جدی دارند و برای کاربرد در صنایع نفت و گاز مناسب نیستند. پوشش ها خواص مکانیکی قطعه مانند سختی، استحکام و چقرمگی را بهبود می بخشند.

چهار مشکل عمده در صنایع نفت و گاز عبارتند از پدیده خوردگی، فرسایش، خستگی و سایش که با انتخاب پوشش مناسب می توان مقاومت در برابر این پدیده ها را افزایش داد.

برخی قطعات جهت تعمیر و بازسازی در این حوزه به روش پاشش حرارتی:

 • اجزای پمپ ها نظیر شافت، پلانجر و ایمپلر

شافت، پلانجر و ایمپلر از اجزای گران قیمت پمپ می باشند، بنابراین باید از خرابی آنها جلوگیری به عمل آورد. برای محافظت آنها در مقابل ساییدگی، زنگ زدگی و خوردگی از فرآیند پاشش حرارتی HVOF استفاده می شود.

 • لوله های بویلر
 • اکسترودر
 • مارپیچ همزن ها
 • پلانجر کمپرسور
 • پیستون رادهای کمپرسور
 • سیت و گیت شیرهای دروازه ای

گیت والوها از شیرهای پرکاربرد مورد استفاده در صنعت نفت هستند که به دلیل وجود ذرات ساینده در نفت استخراجی به شدت تحت سایش و خوردگی قرار دارند. با استفاده از روش پاشش حرارتی، پوشش‌های سخت و مقاوم به سایش و خوردگی کاربیدی نظیر تنگستن کارباید بر روی آنها اعمال می گردد.

 • سیت و بال شیرهای توپی

بال والوها از شیرهای پرکاربرد مورد استفاده در صنعت نفت هستند که به دلیل وجود ذرات ساینده در نفت استخراجی به شدت تحت سایش و خوردگی قرار دارند. با استفاده از روش پاشش حرارتی، پوشش‌های سخت و مقاوم به سایش و خوردگی کاربیدی نظیر تنگستن کارباید بر روی آنها اعمال می گردد.

 • اتصالات سرچاهی
 • مکانیکال سیل
 • پوشش خارجی لوله ها