چوب و کاغذ

غلطک های چاپ صنایع کارتن، کاغذ و فلزات گستره کاربردی وسیعی دارند و از آنها جهت رنگ آمیزی، چاپ و لامینه در فرآیند پیوسته تولید محصولاتی مانند کاغذ، مقوا و پلیت های فلزی و … استفاده می گردد. سطح کاغذ باید خواص منحصربه فرد خود را داشته باشد خصوصا صافی و براقیت کاغذ بیشتر از همه مورد توجه است. لذا اعمال پوشش های سخت مقاوم به سایش روی سطح غلطک به روش پاشش حرارتی HVOF می تواند منجر به افزایش عمر غلطک و حفظ کیفیت سطح کاغذ گردد.

قطعات هدف صنایع چوب و کاغذ:

Calendar Rolls

Pope reel

Winder

Suction roll

Center Press Roll

Yankee drier rolls

Corrugating Roll